سوالات متداول

گروه سنی مخاطبان کانون چیست ؟
6 تا 16 سال

 

چه فعالیت هایی در کانون وجود دارد ؟
فعالیت های فرهنگی ، هنری ، ادبی

 

آیا کانون فقط در فصل تابستان فعالیت دارد ؟
خیر ،  در کل سال اجرای فعالیت دارد

 

برای عضویت در کانون چه مدارکی مورد نیاز است ؟
1-عکس 2- هزینه 3- فرم درخواست عضویت 4- همراه بودن یکی از والدین

 

آیا در پایان هر دوره هنری مدرکی به اعضا داده میشود ؟
بله ، برای شرکت در کلاس های دوره ای مدرک داده می شود .

 

آیا پس از ثبت نام جهت شرکت در برنامه های فرهنگی هزینه ای دریافت میشود ؟
خیر

 

آیا کانون برای والدین اعضا جهت هم اندیشی برنامه های خاصی اجرا می کند ؟
بله ، برای مشارکت در مباحث و کارگاههای تخصصی از والدین دعوت می شود .

 

چرا کانون معمولا در حاشیه شهرها واقع شده است ؟
با توجه به رسالت کانون که کشف استعداد و توجه به پرورش حس خلاقیت در مخاطبان حاشیه شهر و مناطق کمتر برخوردار می باشد در حاشیه شهر ها واقع شده است .

 

آیا کانون برای بچه های روستا هم برنامه ای دارد ؟
بله . از طریق کتابخانه های سیار روستایی و پستی که هفته ای دو بار به روستا مراجعه می کنند .

 

آیا در کتابخانه های پستی و سیارروستایی و سیار شهری هزینه ای دریافت می شود ؟
خیر . عضویت و شرکت در برنامه ها کاملاً به صورت رایگان می باشد

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:: اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان ::